انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

آمار عمومی - مسئول فنی

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
17روز، 7 ساعت و 12 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
1359 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
103 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  0
 • 0 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 0 posts (0%)
  7
 • 417 posts (31%)
  8
 • 322 posts (24%)
  9
 • 195 posts (14%)
  10
 • 129 posts (9%)
  11
 • 105 posts (8%)
  12
 • 126 posts (9%)
  13
 • 35 posts (3%)
  14
 • 14 posts (1%)
  15
 • 12 posts (1%)
  16
 • 1 posts (0%)
  17
 • 0 posts (0%)
  18
 • 0 posts (0%)
  19
 • 3 posts (0%)
  20
 • 0 posts (0%)
  21
 • 0 posts (0%)
  22
 • 0 posts (0%)
  23

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

موتورها
195 posts of the member's 1359 posts (14.35%)
195
پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان
178 posts of the member's 1359 posts (13.10%)
178
آشنایی با قطعات
174 posts of the member's 1359 posts (12.80%)
174
میکروکنترلر AVR
123 posts of the member's 1359 posts (9.05%)
123
پروژه های عملی الکترونیک
118 posts of the member's 1359 posts (8.68%)
118
منبع تغذیه و شارژر
59 posts of the member's 1359 posts (4.34%)
59
مدارهای الکترونیک نوری
56 posts of the member's 1359 posts (4.12%)
56
ماژول ها و شیلدها
50 posts of the member's 1359 posts (3.68%)
50
کنترل بی سیم، ماژول های RF و مدارهای مخابراتی
46 posts of the member's 1359 posts (3.38%)
46
ساخت ربات های پروازی
37 posts of the member's 1359 posts (2.72%)
37

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

مینی کامپیوتر رسپبری Raspberry
23 posts of the board's 43 posts (53.49%)
53.49%
نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!
36 posts of the board's 89 posts (40.45%)
40.45%
تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی
21 posts of the board's 52 posts (40.38%)
40.38%
مقالات الکترونیک
3 posts of the board's 8 posts (37.50%)
37.50%
کنترل بی سیم، ماژول های RF و مدارهای مخابراتی
46 posts of the board's 173 posts (26.59%)
26.59%
میکروکنترلر PIC
11 posts of the board's 46 posts (23.91%)
23.91%
ماژول ها و شیلدها
50 posts of the board's 227 posts (22.03%)
22.03%
طراحی و ساخت مدار چاپی(PCB)
31 posts of the board's 143 posts (21.68%)
21.68%
پروژه های عملی الکترونیک
118 posts of the board's 585 posts (20.17%)
20.17%
پروژه های آردوینو
24 posts of the board's 121 posts (19.83%)
19.83%