انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

آمار عمومی - مسئول فنی

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
18روز، 8 ساعت و 44 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
1508 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
103 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  0
 • 0 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 0 posts (0%)
  7
 • 425 posts (28%)
  8
 • 365 posts (24%)
  9
 • 227 posts (15%)
  10
 • 148 posts (10%)
  11
 • 119 posts (8%)
  12
 • 129 posts (9%)
  13
 • 42 posts (3%)
  14
 • 18 posts (1%)
  15
 • 23 posts (2%)
  16
 • 9 posts (1%)
  17
 • 0 posts (0%)
  18
 • 0 posts (0%)
  19
 • 3 posts (0%)
  20
 • 0 posts (0%)
  21
 • 0 posts (0%)
  22
 • 0 posts (0%)
  23

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

موتورها
207 posts of the member's 1508 posts (13.73%)
207
پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان
198 posts of the member's 1508 posts (13.13%)
198
آشنایی با قطعات
193 posts of the member's 1508 posts (12.80%)
193
میکروکنترلر AVR
124 posts of the member's 1508 posts (8.22%)
124
پروژه های عملی الکترونیک
121 posts of the member's 1508 posts (8.02%)
121
نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!
70 posts of the member's 1508 posts (4.64%)
70
مدارهای الکترونیک نوری
65 posts of the member's 1508 posts (4.31%)
65
منبع تغذیه و شارژر
61 posts of the member's 1508 posts (4.05%)
61
ماژول ها و شیلدها
57 posts of the member's 1508 posts (3.78%)
57
کنترل بی سیم، ماژول های RF و مدارهای مخابراتی
53 posts of the member's 1508 posts (3.51%)
53

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

مینی کامپیوتر رسپبری Raspberry
23 posts of the board's 43 posts (53.49%)
53.49%
نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!
70 posts of the board's 160 posts (43.75%)
43.75%
تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی
24 posts of the board's 61 posts (39.34%)
39.34%
مقالات الکترونیک
3 posts of the board's 9 posts (33.33%)
33.33%
کنترل بی سیم، ماژول های RF و مدارهای مخابراتی
53 posts of the board's 187 posts (28.34%)
28.34%
ماژول ها و شیلدها
57 posts of the board's 241 posts (23.65%)
23.65%
میکروکنترلر PIC
11 posts of the board's 47 posts (23.40%)
23.40%
پروژه های آردوینو
31 posts of the board's 138 posts (22.46%)
22.46%
طراحی و ساخت مدار چاپی(PCB)
32 posts of the board's 145 posts (22.07%)
22.07%
پروژه های عملی الکترونیک
121 posts of the board's 592 posts (20.44%)
20.44%