انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

آمار عمومی - مسئول فنی

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
17روز، 19 ساعت و 31 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
1424 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
103 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  0
 • 0 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 0 posts (0%)
  7
 • 420 posts (29%)
  8
 • 336 posts (24%)
  9
 • 217 posts (15%)
  10
 • 138 posts (10%)
  11
 • 107 posts (8%)
  12
 • 127 posts (9%)
  13
 • 39 posts (3%)
  14
 • 17 posts (1%)
  15
 • 17 posts (1%)
  16
 • 3 posts (0%)
  17
 • 0 posts (0%)
  18
 • 0 posts (0%)
  19
 • 3 posts (0%)
  20
 • 0 posts (0%)
  21
 • 0 posts (0%)
  22
 • 0 posts (0%)
  23

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

موتورها
197 posts of the member's 1424 posts (13.83%)
197
آشنایی با قطعات
181 posts of the member's 1424 posts (12.71%)
181
پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان
180 posts of the member's 1424 posts (12.64%)
180
میکروکنترلر AVR
124 posts of the member's 1424 posts (8.71%)
124
پروژه های عملی الکترونیک
119 posts of the member's 1424 posts (8.36%)
119
نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!
61 posts of the member's 1424 posts (4.28%)
61
منبع تغذیه و شارژر
59 posts of the member's 1424 posts (4.14%)
59
مدارهای الکترونیک نوری
57 posts of the member's 1424 posts (4.00%)
57
ماژول ها و شیلدها
52 posts of the member's 1424 posts (3.65%)
52
کنترل بی سیم، ماژول های RF و مدارهای مخابراتی
48 posts of the member's 1424 posts (3.37%)
48

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

مینی کامپیوتر رسپبری Raspberry
23 posts of the board's 43 posts (53.49%)
53.49%
نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!
61 posts of the board's 142 posts (42.96%)
42.96%
تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی
21 posts of the board's 52 posts (40.38%)
40.38%
مقالات الکترونیک
3 posts of the board's 9 posts (33.33%)
33.33%
کنترل بی سیم، ماژول های RF و مدارهای مخابراتی
48 posts of the board's 177 posts (27.12%)
27.12%
میکروکنترلر PIC
11 posts of the board's 47 posts (23.40%)
23.40%
پروژه های آردوینو
31 posts of the board's 136 posts (22.79%)
22.79%
ماژول ها و شیلدها
52 posts of the board's 231 posts (22.51%)
22.51%
طراحی و ساخت مدار چاپی(PCB)
31 posts of the board's 143 posts (21.68%)
21.68%
پروژه های عملی الکترونیک
119 posts of the board's 587 posts (20.27%)
20.27%