انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

آمار عمومی - مسئول فنی

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
18روز، 20 ساعت و 56 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
1578 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
103 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  0
 • 0 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 0 posts (0%)
  7
 • 431 posts (27%)
  8
 • 385 posts (24%)
  9
 • 241 posts (15%)
  10
 • 154 posts (10%)
  11
 • 133 posts (8%)
  12
 • 134 posts (8%)
  13
 • 42 posts (3%)
  14
 • 18 posts (1%)
  15
 • 25 posts (2%)
  16
 • 11 posts (1%)
  17
 • 1 posts (0%)
  18
 • 0 posts (0%)
  19
 • 3 posts (0%)
  20
 • 0 posts (0%)
  21
 • 0 posts (0%)
  22
 • 0 posts (0%)
  23

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

موتورها
216 posts of the member's 1578 posts (13.69%)
216
پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان
210 posts of the member's 1578 posts (13.31%)
210
آشنایی با قطعات
199 posts of the member's 1578 posts (12.61%)
199
میکروکنترلر AVR
128 posts of the member's 1578 posts (8.11%)
128
پروژه های عملی الکترونیک
122 posts of the member's 1578 posts (7.73%)
122
نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!
74 posts of the member's 1578 posts (4.69%)
74
مدارهای الکترونیک نوری
68 posts of the member's 1578 posts (4.31%)
68
منبع تغذیه و شارژر
63 posts of the member's 1578 posts (3.99%)
63
کنترل بی سیم، ماژول های RF و مدارهای مخابراتی
61 posts of the member's 1578 posts (3.87%)
61
ماژول ها و شیلدها
57 posts of the member's 1578 posts (3.61%)
57

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

مینی کامپیوتر رسپبری Raspberry
23 posts of the board's 44 posts (52.27%)
52.27%
نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!
74 posts of the board's 170 posts (43.53%)
43.53%
تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی
24 posts of the board's 61 posts (39.34%)
39.34%
مقالات الکترونیک
3 posts of the board's 9 posts (33.33%)
33.33%
کنترل بی سیم، ماژول های RF و مدارهای مخابراتی
61 posts of the board's 203 posts (30.05%)
30.05%
ماژول ها و شیلدها
57 posts of the board's 242 posts (23.55%)
23.55%
میکروکنترلر PIC
11 posts of the board's 47 posts (23.40%)
23.40%
پروژه های آردوینو
32 posts of the board's 141 posts (22.70%)
22.70%
طراحی و ساخت مدار چاپی(PCB)
33 posts of the board's 149 posts (22.15%)
22.15%
دانلود نرم افزار
12 posts of the board's 58 posts (20.69%)
20.69%