انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

آمار عمومی - مسئول فنی

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
18روز، 13 ساعت و 37 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
1531 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
103 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  0
 • 0 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 0 posts (0%)
  7
 • 429 posts (28%)
  8
 • 371 posts (24%)
  9
 • 228 posts (15%)
  10
 • 150 posts (10%)
  11
 • 125 posts (8%)
  12
 • 132 posts (9%)
  13
 • 42 posts (3%)
  14
 • 18 posts (1%)
  15
 • 23 posts (2%)
  16
 • 10 posts (1%)
  17
 • 0 posts (0%)
  18
 • 0 posts (0%)
  19
 • 3 posts (0%)
  20
 • 0 posts (0%)
  21
 • 0 posts (0%)
  22
 • 0 posts (0%)
  23

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

موتورها
209 posts of the member's 1531 posts (13.65%)
209
پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان
203 posts of the member's 1531 posts (13.26%)
203
آشنایی با قطعات
195 posts of the member's 1531 posts (12.74%)
195
میکروکنترلر AVR
124 posts of the member's 1531 posts (8.10%)
124
پروژه های عملی الکترونیک
122 posts of the member's 1531 posts (7.97%)
122
نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!
71 posts of the member's 1531 posts (4.64%)
71
مدارهای الکترونیک نوری
65 posts of the member's 1531 posts (4.25%)
65
منبع تغذیه و شارژر
62 posts of the member's 1531 posts (4.05%)
62
کنترل بی سیم، ماژول های RF و مدارهای مخابراتی
58 posts of the member's 1531 posts (3.79%)
58
ماژول ها و شیلدها
57 posts of the member's 1531 posts (3.72%)
57

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

مینی کامپیوتر رسپبری Raspberry
23 posts of the board's 43 posts (53.49%)
53.49%
نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!
71 posts of the board's 163 posts (43.56%)
43.56%
تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی
24 posts of the board's 61 posts (39.34%)
39.34%
مقالات الکترونیک
3 posts of the board's 9 posts (33.33%)
33.33%
کنترل بی سیم، ماژول های RF و مدارهای مخابراتی
58 posts of the board's 197 posts (29.44%)
29.44%
ماژول ها و شیلدها
57 posts of the board's 241 posts (23.65%)
23.65%
میکروکنترلر PIC
11 posts of the board's 47 posts (23.40%)
23.40%
پروژه های آردوینو
31 posts of the board's 138 posts (22.46%)
22.46%
طراحی و ساخت مدار چاپی(PCB)
33 posts of the board's 148 posts (22.30%)
22.30%
پروژه های عملی الکترونیک
122 posts of the board's 594 posts (20.54%)
20.54%