انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

آمار عمومی - plastic

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
35 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
7 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
2 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  0
 • 0 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 1 posts (14%)
  7
 • 1 posts (14%)
  8
 • 0 posts (0%)
  9
 • 0 posts (0%)
  10
 • 0 posts (0%)
  11
 • 1 posts (14%)
  12
 • 0 posts (0%)
  13
 • 0 posts (0%)
  14
 • 0 posts (0%)
  15
 • 0 posts (0%)
  16
 • 1 posts (14%)
  17
 • 0 posts (0%)
  18
 • 0 posts (0%)
  19
 • 1 posts (14%)
  20
 • 2 posts (29%)
  21
 • 0 posts (0%)
  22
 • 0 posts (0%)
  23

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

موتورها
5 posts of the member's 7 posts (71.43%)
5
ماژول ها و شیلدها
2 posts of the member's 7 posts (28.57%)
2

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

ماژول ها و شیلدها
2 posts of the board's 241 posts (0.83%)
0.83%
موتورها
5 posts of the board's 1213 posts (0.41%)
0.41%