انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

آمار عمومی - mehdi

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
10روز، 4 ساعت و 20 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
882 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
79 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
3 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
8 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 31 posts (4%)
  0
 • 6 posts (1%)
  1
 • 3 posts (0%)
  2
 • 12 posts (1%)
  3
 • 13 posts (1%)
  4
 • 33 posts (4%)
  5
 • 41 posts (5%)
  6
 • 30 posts (3%)
  7
 • 10 posts (1%)
  8
 • 12 posts (1%)
  9
 • 24 posts (3%)
  10
 • 24 posts (3%)
  11
 • 64 posts (7%)
  12
 • 57 posts (6%)
  13
 • 72 posts (8%)
  14
 • 67 posts (8%)
  15
 • 47 posts (5%)
  16
 • 47 posts (5%)
  17
 • 38 posts (4%)
  18
 • 37 posts (4%)
  19
 • 47 posts (5%)
  20
 • 67 posts (8%)
  21
 • 46 posts (5%)
  22
 • 54 posts (6%)
  23

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

موتورها
124 posts of the member's 882 posts (14.06%)
124
آشنایی با قطعات
117 posts of the member's 882 posts (13.27%)
117
بحث آزاد
85 posts of the member's 882 posts (9.64%)
85
ساخت ربات های پروازی
73 posts of the member's 882 posts (8.28%)
73
میکروکنترلر AVR
62 posts of the member's 882 posts (7.03%)
62
پروژه های عملی الکترونیک
56 posts of the member's 882 posts (6.35%)
56
پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان
44 posts of the member's 882 posts (4.99%)
44
مدارهای الکترونیک نوری
32 posts of the member's 882 posts (3.63%)
32
انتقادات و پیشنهادها
27 posts of the member's 882 posts (3.06%)
27
آموزش رباتیک
25 posts of the member's 882 posts (2.83%)
25

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

رباتهای ساخته شده
10 posts of the board's 37 posts (27.03%)
27.03%
ساخت ربات های پروازی
73 posts of the board's 359 posts (20.33%)
20.33%
هوش مصنوعی
1 posts of the board's 5 posts (20.00%)
20.00%
پردازش تصویر و سیگنال
13 posts of the board's 79 posts (16.46%)
16.46%
طراحی و ساخت مدار چاپی(PCB)
24 posts of the board's 148 posts (16.22%)
16.22%
کدهای برنامه نویسی رباتها
17 posts of the board's 112 posts (15.18%)
15.18%
بحث آزاد
85 posts of the board's 588 posts (14.46%)
14.46%
نرم افزار ها و کدها
7 posts of the board's 50 posts (14.00%)
14.00%
آموزش رباتیک
25 posts of the board's 183 posts (13.66%)
13.66%
انتقادات و پیشنهادها
27 posts of the board's 210 posts (12.86%)
12.86%