موتورها

موضوع

(1/33) > >>

[1] موتور دور پایین(حدود ۴ تا ۵ )دور با قدرت بالا چی پیشنهاد میکنید؟

[2] ژنراتور DC

[3] موتور الکتریکی

[4] انتخاب موتور dc گیربکس دار

[5] ژنراتور

[6] موتور برای کرین فیلمبرداری

[7] یکسو کردن جهت چرخش موتور AC

[8] قفل موتور

[9] راهنمایی برای ساخت موتور گیربکس دار برای ساخت بکس برقی با برق 12v ماشین

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version