پروژه های عملی الکترونیک

موضوع

(1/16) > >>

[1] تبدیل کیبورد معمولی به بیسیم

[2] پیزو تبخیر آب سرد GFN20

[3] مدار فتوسل

[4] ساخت شاسی لمسی

[5] ساخت فلزیاب با آیسی CS209A

[6] میکروفن

[7] ساخت درایو

[8] شمارنده صعودی نزولی

[9] عدم کارکرد آلارم در کیت ساعتدیجیتال

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version