پروژه های عملی الکترونیک

موضوع

(1/15) > >>

[1] ساخت درایو

[2] شمارنده صعودی نزولی

[3] عدم کارکرد آلارم در کیت ساعتدیجیتال

[4] تشخیص شدت ضربه مشت از طریق سنسور فشار استرین گیج

[5] مدار ضبط صدا

[6] تنظیم دور موتور توسط مولتی ترن؟

[7] تشخیص مانع با استفاده از سنسور مادون قرمز

[8] مدار تایمر و ترموستات هوشمند

[9] ساخت یک سنسور تشخیص آب در شلنگ

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version