پروژه های عملی الکترونیک

موضوع

(1/15) > >>

[1] ساخت شاسی لمسی

[2] ساخت فلزیاب با آیسی CS209A

[3] پیزو تبخیر آب سرد GFN20

[4] میکروفن

[5] ساخت درایو

[6] شمارنده صعودی نزولی

[7] عدم کارکرد آلارم در کیت ساعتدیجیتال

[8] تشخیص شدت ضربه مشت از طریق سنسور فشار استرین گیج

[9] مدار ضبط صدا

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version