پروژه های عملی روباتیک

موضوع

(1/6) > >>

[1] استفاده صحیح از دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

[2] درخواست مدار عملی فرستنده تصویر و صدا (تلویزیون)

[3] ربات مسیر یاب با 35 سنسور به همراه برنامه

[4] کیت بخش فلزیاب برای ساخت ربات مین یاب

[5] سفارش کار

[6] سوال در مورد کنترل سرو موتور

[7] مدار سنسور برای ربات تعقیب خط (مسیر یاب)

[8] ربات جنگجو بدون برنامه نویسی

[9] اتصال مبدل دیجیتال به انالوگ pcm56 به avr دربسکام

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version