مسابقات رباتیک

موضوع

(1/5) > >>

[1] دومین دوره مسابقات آزاد بارمان کاپ دانشگاه اصفهان

[2] سومین دوره المپیاد علم وفن

[3] هشتمین دوره مسابقات کشوری رباتیک تکنوکاپ 27 فروردین ماه 1395اصفهان

[4] نتايج هشتمين دوره مسابقات كشوري رباتيك تكنوكاپ

[5] دوربین وایرلس مناسب

[6] دوربین آنالوگ

[7] مسابقات روباتهای جنگجو ...سنگین وزن سطح پیشرفته

[8] اولین دوره مسابقه رباتیک گامرون(بیشترین جایزه در ایران)

[9] قوانین مسابقات

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version