رباتهای ساخته شده

موضوع

(1/1)

[1] ربات های فوتبالیست دانش آموزی

[2] ساخت ربات دانش آموزی

[3] مشکل در ربات برنامه پذیر

[4] pololu 3pi robot

[5] ربات دایناسورpleo

[6] ربات تاک Rover 2.0

[7] ربات یک جوان ایرانی

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

Go to full version