نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!

موضوع

(1/5) > >>

[1] ماژول SIM808

[2] مادون قرمز میانه،mid-our, mir

[3] مشکل در راه اندازی ماژول sim808

[4] عدم کارکرد دستگاه کنترل تردد RFID Access Control YH2000-C

[5] خرابی ماژول MP3 کنترل دار

[6] عدم تغییر ولتاژ مبدل dc to dc

[7] عدم راه اندازی

[8] ماژول تک سنسور بخار آب سرد

[9] لامپ LED مناسب برای استفاده در کنترل تلوزیون و دستگاه های پخش

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version