میکروکنترلر AVR

موضوع

(1/18) > >>

[1] تفاوت ATmega32 و ATmega32A

[2] مشکل پروگرام کردن avr از طریق isp

[3] Avr با حداکثر رزولوشن adc

[4] اتصال چند اسیلو به مستر از طریق پروتوکل i2c

[5] پروگرامر اروند

[6] پروگرامر هاتل یا MultiAVR

[7] مشکل در دستور debounce

[8] تعریف کتابخانه نویسی در کد ویژن

[9] کامپایل کردن برنامه نویسی میکرو کنترلر و تولید فایل هگز

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version