اخبار رباتیک

موضوع

(1/15) > >>

[1] ربات غول پیکر مبارز حراج شد

[2] مسابقات جهانی رباتیک در ازبکستان به صورت مجازی برگزار می‌شود

[3] آیا سیستم رباتیک می‌تواند برای راه رفتن به کمک افراد فلج بیاید؟

[4] ربات Uran-۹

[5] ربات Qoopers

[6] ربات Simba

[7] ربات Waalbot

[8] ربات MSRR

[9] ربات Anatroller ARI-100

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version