مدارهای الکترونیک نوری

موضوع

<< < (11/11)

[1] سنسور تشخیص رنگ از فاصله

[2] سوال در مورد LED های 5 میلیمتری و 3 میلیمتری

[3] پیدا کردن گیرنده IR در Proteus

[4] کمک برای انتخاب سنسور مادون قرمز برای تشخیص مانع

[5] ساخت LCD کاراکتری

[6] آموزش تابلو روان

[7] ساخت مدار LED چشمک زن

[8] سنسور رنگ و سنسور شدت نور

[9] آئینه قابل کنترل ویدئو پروژکتور

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[*] صفحه قبلی

Go to full version