شاخه انتقاد و پیشنهاد > انتقادات و پیشنهادها

فاکتور شماره 43355

(1/1)

ahmadian:
ال سی دی گرافیکی که  بیش از 20 روز خودم و اساتیدم درگیر کرده فقط روشن میشه  همه ی قطعات بردم عوض کردم همه چیز چک کردم متاسفانه بازم کار نکرد .در ضمن دیتاشیتی که همراه ال سی دی بود و از سایت خودتون دانلود کردم برا ال سی دی  1280H64A ولی پشت ال سی دی 12864B نوشتن من این دیتاشیت دانلود کردم ولی پایه های ال سی دی  طبق ادیتاشیت اول بود.  هرچند من با کتابخونه های مختلف امتحان کردم تنظیمات مربوط به فرکانس کلاک رو تو ویزارد کدویژن با سیگنال کلاک واقعی  مقایسه کردم  یکی هستند متاسفانه ال سی دی فقط روشن میشه. و هیچ چیزی رو نمایش نمیده

مسئول فنی:
در صورتی که برای کنترل روشنایی از پتانسیومتر استفاده کرده اید، مطمئن شوید که تنظیم پتانسیومتر به گونه ای باشد که پیکسل های روشن قابل دیدن باشند.

یک نمونه اتصال و کانفیگ برای این نمایشگر در بسکام به صورت زیر است:
طریقه ی اتصال پایه ها هم به صورت زیر هستند
پایه LCD>>>>>>> پایه میکرو
16 >>>>>>>>>>>> 2
15 >>>>>>>>>>>> 1
4 >>>>>>>>>>>> 3
5 >>>>>>>>>>>> 4
6 >>>>>>>>>>>> 6
17 >>>>>>>>>>>> 5
7>>>>>>>>>>>> 14
8 >>>>>>>>>>>> 15
9 >>>>>>>>>>>> 16
10>>>>>>>>>>>> 17
11 >>>>>>>>>>>> 18
12 >>>>>>>>>>>> 19
13 >>>>>>>>>>>> 20
>>>>>>>>>>>>14 21
پایه ی شماره 19 lcd به +5 ولت
پایه ی 20 به زمین
پایه ی 1 به زمین
پایه ی 2 به +5 ولت
بین پایه ی 18 و پایه ی 3 یک مقاومت 4.5 کیلو اهم قرار بدید یا از پتانسومتر استفاده کنید


--- کد: ---$regfile = "M16def.dat"
$crystal = 8000000
$lib "glcdKS108.LBX"
$include "font8x8.font"
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portd , Controlport = Portb , Ce = 1 , Ce2 = 0 , Cd = 2 , Rd = 3 , Reset = 4 , Enable = 5
Setfont Font8x8
Cls
Showpic 0 , 0 , Pic
Do
Loop
End
Pic:
$bgf "2.bgf"
--- End code ---

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version