انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

آمار عمومی - irani21

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
3 ساعت و 47 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
24 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
12 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  0
 • 0 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 1 posts (4%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 1 posts (4%)
  6
 • 0 posts (0%)
  7
 • 2 posts (8%)
  8
 • 5 posts (21%)
  9
 • 1 posts (4%)
  10
 • 0 posts (0%)
  11
 • 1 posts (4%)
  12
 • 1 posts (4%)
  13
 • 3 posts (13%)
  14
 • 1 posts (4%)
  15
 • 7 posts (29%)
  16
 • 1 posts (4%)
  17
 • 0 posts (0%)
  18
 • 0 posts (0%)
  19
 • 0 posts (0%)
  20
 • 0 posts (0%)
  21
 • 0 posts (0%)
  22
 • 0 posts (0%)
  23

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

موتورها
6 posts of the member's 24 posts (25.00%)
6
مدارهای الکترونیک صوتی
5 posts of the member's 24 posts (20.83%)
5
پروژه های عملی الکترونیک
4 posts of the member's 24 posts (16.67%)
4
آشنایی با قطعات
3 posts of the member's 24 posts (12.50%)
3
ماژول ها و شیلدها
3 posts of the member's 24 posts (12.50%)
3
کنترل بی سیم، ماژول های RF و مدارهای مخابراتی
1 posts of the member's 24 posts (4.17%)
1
انتقادات و پیشنهادها
1 posts of the member's 24 posts (4.17%)
1
پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان
1 posts of the member's 24 posts (4.17%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

مدارهای الکترونیک صوتی
5 posts of the board's 157 posts (3.18%)
3.18%
ماژول ها و شیلدها
3 posts of the board's 259 posts (1.16%)
1.16%
پروژه های عملی الکترونیک
4 posts of the board's 601 posts (0.67%)
0.67%
انتقادات و پیشنهادها
1 posts of the board's 210 posts (0.48%)
0.48%
موتورها
6 posts of the board's 1274 posts (0.47%)
0.47%
کنترل بی سیم، ماژول های RF و مدارهای مخابراتی
1 posts of the board's 226 posts (0.44%)
0.44%
آشنایی با قطعات
3 posts of the board's 1442 posts (0.21%)
0.21%
پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان
1 posts of the board's 1232 posts (0.08%)
0.08%