موتورها

موضوع

(1/36) > >>

[1] درایو مینی سروو

[2] تولید دائمی پالس pwm

[3] پی ال سی + مینی سرو

[4] سروموتور

[5] موتور مناسب برای وزن ۱۰ کیلو

[6] کنترل چپگرد راستگرد موتور dc با joystick

[7] تبدیل دریل برقی 3000 دور ب مینی دریل 30000 دور

[8] تشخیص نوع موتور

[9] چه موتوری برای ربات چهار چرخ 200 کیلویی لازمه

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version