پروژه های آردوینو

موضوع

(1/5) > >>

[1] ساخت دنده هوشمند آردوینو و ماژول جوی استیک و سون سگمنت

[2] پروژه کنترل استپر موتور با آردوینو و روتاری انکودر

[3] ساخت آونگ معکوس

[4] ماژول rf

[5] مشکل در کار با LCD کاراکتری در آردوینو

[6] کنترل ال ای دی با تعداد زیاد

[7] سیستم جدیدی که عکس العمل افراد راهنگاه تماشای فیلم پیش بینی می کند

[8] راهنمایی در مورد ساخت ربات انسان نمای ساده

[9] اتصال سنسورهای مشابه به arduino uno

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version