نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!

موضوع

(1/8) > >>

[1] نصب نشدن درایور مبدل USB به سریال TTL تراشه PL2303

[2] عدم خروجی مبدل افزاینده 28-5 ولت 2 آمپر شناسه 503065

[3] atmega32a

[4] دستور کار و تنظیمات ماژول 0503080- پخش MP3 از USB و SD CARD

[5] ماژول راه انداز SIM800F

[6] ماژول ضبط و پخش صدا ISD1820

[7] خطا هنگام نصب درایور usb به سریال PL2303

[8] گم کردن دفترچه راهنما

[9] مشکل در کار با سنسور MLX90614 برای دما

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version