میکروکنترلر AVR

موضوع

(1/19) > >>

[1] میکروکنترلر AVR چیست؟

[2] مشکل پروگرامر دامتک AVR

[3] ساخت دستگاه هشدار قطع برق با استفاده از ماژول sim800l

[4] lcd 4*40

[5] راهنمایی و توضیحات در باره برنامه ساعت

[6] میکروی AVRی با دو رابط USART ؟

[7] ارتباط ۲ سنسور mpu 6050 ازتریق پروتکل I2C به میکرو

[8] NXP141 پروگرمر

[9] مشکل در پروگرم کردن با uMKII

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version