میکروکنترلر AVR

موضوع

<< < (2/19) > >>

[1] مشکل در پروگرم کردن با uMKII

[2] تفاوت ATmega32 و ATmega32A

[3] مشکل پروگرام کردن avr از طریق isp

[4] Avr با حداکثر رزولوشن adc

[5] اتصال چند اسیلو به مستر از طریق پروتوکل i2c

[6] پروگرامر اروند

[7] پروگرامر هاتل یا MultiAVR

[8] مشکل در دستور debounce

[9] تعریف کتابخانه نویسی در کد ویژن

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

[*] صفحه قبلی

Go to full version