شاخه الکترونیک > طراحی و ساخت مدار چاپی(PCB)

راهنمای طراحی فوت پرینت برای قطعات SMD

(1/1)

مسئول فنی:
برای طراحی Footprint برای قطعات SMD لازم است که ضمن دانستن ابعاد قطعه، پدهایی با اندازه ی اندکی بزرگتر طراحی شوند. بزرگتر بودن پدها مخصوصا در زمانی که قرار است قطعات به صورت دستی مونتاژ شوند اهمیت بیشتری پیدا می کند.در شکل زیر قطعه ی SMD با نقطه چین نمایش داده شده است. فضای اضافه ی پد ها که در شکل زیر در خارج از قطعه قرار دارد، محلی برای ریختن قلع با نوک هویه و مونتاژ دستی آن است.


در جدول زیر، ابعاد مناسب برای پدها با توجه به کد قطعه بیان شده است. در ایران قطعات نصب سطحی را معمولا با کدهای Imperial می شناسند. کدهای Imperial بر حسب اینچ هستند و مثلا قطعه با کد 0805 طول 0.08 اینچ و عرض 0.05 اینچ دارد. هر اینچ 25.4 میلی متر است بنابراین کد 0805 Imperial معادل کد 2012 Metric می باشد.

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version