شاخه فروشگاه > پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان

عدم خروجی مبدل افزاینده 28-5 ولت 2 آمپر شناسه 503065

(1/1)

09123869497:
با درود- مبدل افزاینده 28-5 ولت 2 آمپر شناسه 503065 من که طی فاکتور به شماره پیگیری 174107 خریداری کرده ام با هر میزان چرخاندن پیچ مولتی ترن صرفا ولتاژ 12 ولت می دهد و خروجی نه کم می شود نه زیاد. لازم به ذکر است برای گرفتن ولتاژ 24 ولت که لازم دارم به ورودی این ماژول، 12 ولت 14 آمپر یک پاور کامپیوتر را داده ام. آیا ماژول ایرادی دارد؟

با احترام - حقیقی

مسئول فنی:
ماژول را تحت بار تست کنید

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version