شاخه فروشگاه > پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان

راه اندازی نمایشگر سبز گرافیکی 128-64 LCD به شناسه: 1201001

(1/1)

hddadras:
سلام LCD 128*64 مدل 12864A به شناسه: 1201001 خرید کردم متاسفانه هیچ راهی برای راه انذازی با Arduino Mega2560 پیدا نکردم فقط LCD روشن میشه ممنون میشم اگر راهنمایی کنید بتونم راه اندازیش کنم.

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version