انجمن های گفتگوی روبوایکیو

شاخه الکترونیک => آشنایی با قطعات => نويسنده: Alireza18Feb در 12 خرداد, 1399, 03:40:24

عنوان: میشه از پیزوی بخارسرد 170khz تو ماژولی که فرکانس 110khz داره استفاده کرد؟
ارسال شده توسط: Alireza18Feb در 12 خرداد, 1399, 03:40:24
در واقع میخوام بدونم میشه از این پیزو
https://www.roboeq.ir/products/detail/0402020/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%2020mm/
 
برای راه اندازی این ماژول
https://www.roboeq.ir/products/detail/0402022/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98%205%20%D9%88%D9%84%D8%AA%20USB/
 
استفاده کرد؟ اگه از پیزو 25mm استفاده صکنم چی؟
میشه یه توضیحی درمورد این اعداد بدید؟
عنوان: پاسخ : میشه از پیزوی بخارسرد 170khz تو ماژولی که فرکانس 110khz داره استفاده کرد؟
ارسال شده توسط: Alireza18Feb در 15 خرداد, 1399, 08:32:18
کسی میتونه جواب بده لطفا؟