انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

آمار عمومی - minamaleki681

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
2 ساعت و 48 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
11 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
7 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  0
 • 0 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 0 posts (0%)
  7
 • 1 posts (9%)
  8
 • 4 posts (36%)
  9
 • 2 posts (18%)
  10
 • 4 posts (36%)
  11
 • 0 posts (0%)
  12
 • 0 posts (0%)
  13
 • 0 posts (0%)
  14
 • 0 posts (0%)
  15
 • 0 posts (0%)
  16
 • 0 posts (0%)
  17
 • 0 posts (0%)
  18
 • 0 posts (0%)
  19
 • 0 posts (0%)
  20
 • 0 posts (0%)
  21
 • 0 posts (0%)
  22
 • 0 posts (0%)
  23

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

آشنایی با رباتهای مسابقه ای و نحوه ساخت
5 posts of the member's 11 posts (45.45%)
5
پروژه های آردوینو
1 posts of the member's 11 posts (9.09%)
1
ساخت ربات های پروازی
1 posts of the member's 11 posts (9.09%)
1
نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!
1 posts of the member's 11 posts (9.09%)
1
قطعات مکانیکی ربات
1 posts of the member's 11 posts (9.09%)
1
پروژه های عملی روباتیک
1 posts of the member's 11 posts (9.09%)
1
آموزش رباتیک
1 posts of the member's 11 posts (9.09%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

آشنایی با رباتهای مسابقه ای و نحوه ساخت
5 posts of the board's 43 posts (11.63%)
11.63%
پروژه های آردوینو
1 posts of the board's 144 posts (0.69%)
0.69%
نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!
1 posts of the board's 194 posts (0.52%)
0.52%
آموزش رباتیک
1 posts of the board's 227 posts (0.44%)
0.44%
پروژه های عملی روباتیک
1 posts of the board's 251 posts (0.40%)
0.40%
قطعات مکانیکی ربات
1 posts of the board's 312 posts (0.32%)
0.32%
ساخت ربات های پروازی
1 posts of the board's 372 posts (0.27%)
0.27%