انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

آمار عمومی - baran56

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
1 ساعت و 6 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
5 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
2 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  0
 • 0 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 5 posts (100%)
  7
 • 0 posts (0%)
  8
 • 0 posts (0%)
  9
 • 0 posts (0%)
  10
 • 0 posts (0%)
  11
 • 0 posts (0%)
  12
 • 0 posts (0%)
  13
 • 0 posts (0%)
  14
 • 0 posts (0%)
  15
 • 0 posts (0%)
  16
 • 0 posts (0%)
  17
 • 0 posts (0%)
  18
 • 0 posts (0%)
  19
 • 0 posts (0%)
  20
 • 0 posts (0%)
  21
 • 0 posts (0%)
  22
 • 0 posts (0%)
  23

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

پروژه های عملی روباتیک
1 posts of the member's 5 posts (20.00%)
1
پروژه های آردوینو
1 posts of the member's 5 posts (20.00%)
1
مینی کامپیوتر رسپبری Raspberry
1 posts of the member's 5 posts (20.00%)
1
تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی
1 posts of the member's 5 posts (20.00%)
1
ساخت ربات های پروازی
1 posts of the member's 5 posts (20.00%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

مینی کامپیوتر رسپبری Raspberry
1 posts of the board's 53 posts (1.89%)
1.89%
تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی
1 posts of the board's 66 posts (1.52%)
1.52%
پروژه های آردوینو
1 posts of the board's 144 posts (0.69%)
0.69%
پروژه های عملی روباتیک
1 posts of the board's 251 posts (0.40%)
0.40%
ساخت ربات های پروازی
1 posts of the board's 372 posts (0.27%)
0.27%