انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

آمار عمومی - محمد پورخلیلی

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
9روز، 4 ساعت و 51 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
893 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
14 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 5 posts (1%)
  0
 • 5 posts (1%)
  1
 • 7 posts (1%)
  2
 • 39 posts (4%)
  3
 • 45 posts (5%)
  4
 • 56 posts (6%)
  5
 • 55 posts (6%)
  6
 • 52 posts (6%)
  7
 • 41 posts (5%)
  8
 • 46 posts (5%)
  9
 • 36 posts (4%)
  10
 • 39 posts (4%)
  11
 • 37 posts (4%)
  12
 • 32 posts (4%)
  13
 • 43 posts (5%)
  14
 • 50 posts (6%)
  15
 • 71 posts (8%)
  16
 • 54 posts (6%)
  17
 • 45 posts (5%)
  18
 • 59 posts (7%)
  19
 • 29 posts (3%)
  20
 • 32 posts (4%)
  21
 • 11 posts (1%)
  22
 • 4 posts (0%)
  23

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

آشنایی با قطعات
113 posts of the member's 893 posts (12.65%)
113
میکروکنترلر AVR
112 posts of the member's 893 posts (12.54%)
112
پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان
101 posts of the member's 893 posts (11.31%)
101
موتورها
97 posts of the member's 893 posts (10.86%)
97
پروژه های عملی الکترونیک
73 posts of the member's 893 posts (8.17%)
73
منبع تغذیه و شارژر
56 posts of the member's 893 posts (6.27%)
56
میکروکنترلر ARM
41 posts of the member's 893 posts (4.59%)
41
ساخت ربات های پروازی
41 posts of the member's 893 posts (4.59%)
41
ماژول ها و شیلدها
27 posts of the member's 893 posts (3.02%)
27
ماژول زاویه سنج و قطب نما
25 posts of the member's 893 posts (2.80%)
25

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

میکروکنترلر ARM
41 posts of the board's 107 posts (38.32%)
38.32%
پردازش تصویر و سیگنال
22 posts of the board's 80 posts (27.50%)
27.50%
هوش مصنوعی
1 posts of the board's 4 posts (25.00%)
25.00%
ماژول زاویه سنج و قطب نما
25 posts of the board's 101 posts (24.75%)
24.75%
نرم افزار ها و کدها
8 posts of the board's 55 posts (14.55%)
14.55%
منبع تغذیه و شارژر
56 posts of the board's 398 posts (14.07%)
14.07%
میکروکنترلر PIC
7 posts of the board's 50 posts (14.00%)
14.00%
میکروکنترلر AVR
112 posts of the board's 874 posts (12.81%)
12.81%
پروژه های عملی الکترونیک
73 posts of the board's 601 posts (12.15%)
12.15%
ساخت ربات های پروازی
41 posts of the board's 372 posts (11.02%)
11.02%