انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

دیدن ارسال ها

این قسمت به شما امکان مشاهده تمامی پست‌های این کاربر را می‌دهد. توجه کنید که شما پست‌هایی که در قسمت‌های قابل دسترس شما، ارسال شده‌اند را می‌بینید.


نمایش موضوع ها - armcore11

صفحه: [1] 2 3
1
سلام به دوستان

بنده چند بار تلاش کردم این ماژول رو با میکرو راه بندازم اما موفق نشدم
نمیدونم مشکل از کجاست !
این از برنامه
اجرای ترک شماره 001 در میکرو sd که با فرمت fat32 فرمت شده و سپس آهنگ رو مموری ریخته شده
از صحت ارتباط سریال میکرو مطمئن هستم
ماژول هم بدون میکرو بدون هیچ مشکلی آهنگ اجرا میکنه

/*******************************************************This program was created by the
CodeWizardAVR V3.12 Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com


Project :
Version :
Date    : 09/11/2018
Author  :
Company :
Comments:
Chip type               : ATmega8A
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
*******************************************************/


#include <mega8.h>
#include <delay.h>


// Declare your global variables here


#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)


// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];


#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
#else
unsigned int rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
#endif


#if RX_BUFFER_SIZE < 256
unsigned char rx_counter=0;
#else
unsigned int rx_counter=0;
#endif


// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;


// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
{
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   {
   rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
   // special case for receiver buffer size=256
   if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
#else
   if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
   if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      {
      rx_counter=0;
      rx_buffer_overflow=1;
      }
#endif
   }
}


#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
{
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
}
#pragma used-
#endif


// USART Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE 8
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];


#if TX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char tx_wr_index=0,tx_rd_index=0;
#else
unsigned int tx_wr_index=0,tx_rd_index=0;
#endif


#if TX_BUFFER_SIZE < 256
unsigned char tx_counter=0;
#else
unsigned int tx_counter=0;
#endif


// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
{
if (tx_counter)
   {
   --tx_counter;
   UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
   if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
#endif
   }
}


#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
{
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
   {
   tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
   if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
#endif
   ++tx_counter;
   }
else
   UDR=c;
#asm("sei")
}
#pragma used-
#endif


// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   main()
void main(void)
{


unsigned char str[10],n;


PORTB.0=1;   // pull up


// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM);
UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;


// Global enable interrupts
#asm("sei")

delay_ms(3000);

while (1)
   {       
       
     
     if ( !PINB.0 ) 
       {     
         
          str[0]=0x7E;        // start
          str[1]=0xFF;        // ver
          str[2]=0x06;        // len
          str[3]=0x03;        // cmd
          str[4]=0;           // feedback
          str[5]=0x00;        // para1
          str[6]=0x01;        // para2
          str[7]=0;           // checksum
          str[8]=0xEF;        // end
         
          n=0;
          while( n<9 )
            {
             putchar( str[n++] );
             delay_ms(10);
            }
                   
          while(1); 
       } 
    }
}

2
سلام به دوستان

من این برنامه تنظیم کلاک lpc1768 رو از روی کتاب مرجع کامل میکروکنترلر های arm نوشتم .
قاعدتا فرکانس پردازنده باید روی 96 مگ باشه .
و برای ایجاد یه تاخیر 10 میلی ثانیه ای باید 960k بار بشماریم تا 10 میلی ثانیه بگذره منم همین کار رو کردم اما به نظر میاد فرکانس پردازنده خیلی کمتر از این هست
چون سرعت چشمک زدن ال ای دی ها با مولتی متر فرکانسش رو تست کردم 3.124 هرتز نشون میده !!!!
برنامه رو این پایین قرار دادم
دوستان لطفا بررسی بفرمایند که مشکل از کجاست ؟؟
با تشکر


#include "LPC17xx.h"
uint32_t i=0;
main ()
{

LPC_SC->SCS = 0x30;
LPC_SC->PLL0CON = 0;
LPC_SC->PLL0FEED = 0xaa;
LPC_SC->PLL0FEED = 0x55;
while ( !(LPC_SC->SCS&0x40) );
LPC_SC->CLKSRCSEL = 1;
LPC_SC->PLL0CFG = 0x000f;           
LPC_SC->PLL0FEED = 0xaa;
LPC_SC->PLL0FEED = 0x55;
LPC_SC->PLL0CON = 1;
LPC_SC->PLL0FEED = 0xaa;
LPC_SC->PLL0FEED = 0x55;
LPC_SC->CCLKCFG = 3;
LPC_SC->USBCLKCFG = 0x07;
LPC_SC->PCLKSEL0 |= 0x03c0;
LPC_SC->PCLKSEL1 |= 0x00000000;
while ( (LPC_SC-> PLL0STAT & 0x04000000) == 0 );
LPC_SC->PLL0CON |= 2;
LPC_SC->PLL0FEED = 0xaa;
LPC_SC->PLL0FEED = 0x55;

LPC_GPIO0->FIOMASK=0x00000002;
LPC_GPIO0->FIODIR=0x0000000F;

while(1)
 {

   LPC_GPIO0->FIOSET=0x0000000F;
   i=960000;
   while(i--);
   LPC_GPIO0->FIOCLR=0x0000000F; 
   i=960000;
   while(i--);
 }

} // the end

3

سلام به دوستان

تو نقشه رگولاتور lm2576s که عکسش رو قرار دادم وقتی عنصر سویچینگ در رگولاتور روشن میشه تقریبا ولتاژی معادل ولتاژ ورودی دوسر دیود قرار میگیره
با توجه به این که ماکزیمم ولتاژ معکوس قابل تحمل برای این نوع دیود 40 ولت هست پس وقتی ولتاژی معادل مثلا 50 ولت دوسر دیود قرار بگیره این باید باعث سوختن دیود بشه

حالا با این اوصاف چرا در نقشه اومده ماکزیمم ولتاژ ورودی رو 55 قرار داده خوب در این صورت پس از چند بار قطع و وصل ولتاژ توسط عنصر سویچ کننده ولتاژ معکوسی بیش از 40 ولت دوسر دیود قرار گرفته خواهد شد و دیود به فنا میره . . .1_این مسئله رو چطور توجیه میکنید ؟؟؟؟؟؟

2_من از رگولاتور smd استفاده کردم و مدار نقشه زیر رو بستم اولش حدود 1.5 آمپر جریان میده اما بعد از 10 الی 20 ثانیه جریان به 1 آمپر محدود میشه
البته میدونم بدلیل داغ شدن رگولاتور هست اما وقتی گفته میشه تا 3 آمپر جریان میده چرا من هر کاری میکنم بیشتر از 1 آمپر نمیتونم جریان بگیرم ؟؟؟؟؟4
سلام به شما دوستان

برای ساخت کتابخانه یکپارچه مراحل رو طبق فایل اموزشی مالتی مدیا انجام دادم اما آخر کار با یه پیغام خطا روبرو میشم که هر کاری میکنم درست نمیشه
از دوستان راهنمایی میخوام


5
آشنایی با قطعات / تحلیل مدار
« : 25 شهریور, 1395, 01:12:18  »
سلام به دوستان

تو این عکس خازن 4.7 پیکو فاراد و خازن 100 نانو فاراد و مقاومت 22 کیلو برای چه کاری یا چه کارایی قرار داده شده اند ؟؟
ضمنا اگه ممکنه مدار رو تحلیل کنید


6
سلام به شما دوستان

اگه من خودم تو نرم افزار آلتیوم برای قطعات فوت پرینتی با اندازه دلخواه طراحی کنم آیا شرکت های سازنده مدارچاپی و مونتاژ کار ها
میتونن با این فوت پرینت ها کار کنند ؟
مثلا من بیام برای مقاومت 0.25 وات یه فوت پرینت بزنم که فاصله دوپایه مقاومت 2 سانتی متر باشه
آیا اونا میتونن رو این اندازه ها کار کنن ؟ ( این فقط یه مثال هست )

با تشکر

7
سلام به همه دوستان

من یه مینی دریل گرفتم که آدابتورش سوییچینگ هست چند تا سوال داشتم

1_خواستم ببینم کسی سه نظام مخصوص این مینی دریل رو میدونه باید از کجا تهیه کرد ؟

2_روی آدابتور سوییچینگ نوشته 12 ولت 2 آمپر اما تو جریان 370 میلی آمپر ولتاژش میشه 11.5 ولت !!! چرا تا این حد اختلاف هست ؟ کسی میتونه توجیه کنه ؟
3_من قصد دارم مینی دریل رو با یه مدار کنترل کننده به وسیله میکرو مگا 8 کنترل کنم یعنی این مدار کنترل کننده تغذیش رو از همین آدابتور میگیره
حالا سوالم اینه که با توجه به این که سوییچینگ هستش فکر میکنید حدودا ولتاژ پیک تو پیک ریپل چقدره ؟

4_اگه اداپتور ( سوییچینگ ) ریپل داشته باشه آیا رگولاتور 7805 میتونه رگوله کنه طوری که برای میکرو مشکلی پیش نیاد یا نه ؟

خواهش میکنم هر چهار تا سوال رو در صورت اطلاع راهنمایی کنید

با تشکر از شما

8
سلام به همه دوستان

برنامه بوت لودری میخوام برای میکرو LPC 1768 که وقتی میکرو با پورت USB به کامپیوتر وصل میشه کامپیوتر میکرو رو به صورت یه درایو شناسایی کنه
دقیقا مثل بوت لودری که تو هدر برد LPC 1768 ریختن

کسی همچین چیزی سراغ داره ؟
چطوری باید برنامه بوتلودر نوشته بشه که میکرو در کامپیوتر به صورت یه درایو مشخص بشه ؟؟

با تشکر از همه دوستان

9
سلام به دوستان

لطف کنید با ذکر منبع ( البته اگه ممکنه )
توان ولوم ؟
مولتی ترن ؟
پتانسیومتر ؟

با تشکر

10
آشنایی با قطعات / جریان ماسفت IRFZ44N
« : 05 شهریور, 1395, 12:44:23  »
سلام به همه دوستان

در دیتا شیت این ماسفت گفته ماگزیمم جریان درین به صورت پیوسته 49 آمپر هست
ظاهر این ماسفت دقیقا مثل رگولاتور 7805 هست و پایه هاش هم همینطور

حالا سوالم اینه که این پایه های باریک چطور میتونه حتی جریان 35 آمپر رو از خودش عبور بده ؟؟؟؟
حتی شاید برای عبور دادن جریان 15 آمپر هم مناسب نباشه

کسی یه جواب منطقی داره بگه ما بدونیم ؟

با تشکر از همه دوستان

11
مدیریت سایت / خرید محصولات تولید داخل
« : 30 امرداد, 1395, 12:53:44  »
سلام به شما

آیا فروشگاه روبوایکیو برای خرید محصولات تولید داخل ( مدارات و ماژول هایی که یک فرد یا یک گروه طراحی کرده است ) برنامه ای در نظر دارد ؟؟

12
طراحی و ساخت مدار چاپی(PCB) / طراحی پروگرامر
« : 30 امرداد, 1395, 12:43:27  »
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان عزیز

یه سوال کلی داشتم اینکه
اگه من بخوام یه پروگرامر طراحی کنم برای تولید صنعتی و فروش فکر میکنید بازارش چطور هست ؟
فکر میکنید ارزش داره برم دنبالش ؟

اگه بخوام در زمینه طراحی مدارات الکترونیکی کار کنم و به عنوان یه شغل کمکی روش حساب کنم سراغ چه مداراتی برم سودآورتر هست ؟ هدربرد_پروگرامر_مدارات صوتی و . . . کدومش ؟

لطفا برای هر سه سوال منو راهنمایی کنید

13
آشنایی با قطعات / توان دیود های smd
« : 25 امرداد, 1395, 08:26:26  »
سلام به همه دوستاناین عکسی که مشاهده میفرمایید دو دیود 1N5822 هست که یکیش SMD هست و دیگری معمولیه ( نمیدونم بگم چیه )
سوالم اینه با توجه با اندازه کوچک پکیج دیود SMD آیا توان اتلافی اون با دیود غیر SMD برابر هست ؟
هر دوی این دیود ها ماکزیمم جریانشون 3 آمپر هست . خوب این چطور ممکنه ؟؟
من دیود 1N5822 معمولی رو تو مدار ها دیدم که واقعا داغ میشه حالا تصور کنید همچین توانی رو بدن به پکیج SMD همین دیود چطور میخواد تحمل کنه ؟؟؟؟؟

با تشکر از همه شما دوستان
14
بحث آزاد / برنامه نویسی تحت ویندوز
« : 20 امرداد, 1395, 12:02:31  »
سلام به همه دوستان

میخوام یاد بگیرم چطوری برای ویندوز یه برنامه بنویسیم
مثلا برنامه نرم افزار های پروگرامر

مثلا iprog یا . . .

چی باید بخونم یا چه کتابی بخونم که بتونم همچین نرم افزار هایی رو بنویسم ؟؟؟

با تشکر

15
میکروکنترلر AVR / ساخت پروگرامر
« : 18 امرداد, 1395, 08:24:30  »
سلام به شما

اگه بخوام یه پروگرامر که کپی پروگرامرهای موجود نباشه رو از صفر بسازم ( هم سخت افزارش و هم نرم افزارش ) باید چه منابعی رو مطالعه بکنم ؟؟

صفحه: [1] 2 3