انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

آمار عمومی - Milad

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
1روز، 5 ساعت و 21 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
75 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
10 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
1 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
2 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 7 posts (9%)
  0
 • 5 posts (7%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 0 posts (0%)
  7
 • 0 posts (0%)
  8
 • 0 posts (0%)
  9
 • 0 posts (0%)
  10
 • 0 posts (0%)
  11
 • 0 posts (0%)
  12
 • 0 posts (0%)
  13
 • 6 posts (8%)
  14
 • 0 posts (0%)
  15
 • 7 posts (9%)
  16
 • 11 posts (15%)
  17
 • 9 posts (12%)
  18
 • 5 posts (7%)
  19
 • 4 posts (5%)
  20
 • 4 posts (5%)
  21
 • 4 posts (5%)
  22
 • 13 posts (17%)
  23

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

بحث آزاد
17 posts of the member's 75 posts (22.67%)
17
آشنایی با قطعات
10 posts of the member's 75 posts (13.33%)
10
انتقادات و پیشنهادها
9 posts of the member's 75 posts (12.00%)
9
منبع تغذیه و شارژر
7 posts of the member's 75 posts (9.33%)
7
پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان
6 posts of the member's 75 posts (8.00%)
6
مدارهای الکترونیک صوتی
5 posts of the member's 75 posts (6.67%)
5
پروژه های عملی الکترونیک
4 posts of the member's 75 posts (5.33%)
4
موتورها
3 posts of the member's 75 posts (4.00%)
3
مدارهای الکترونیک نوری
3 posts of the member's 75 posts (4.00%)
3
مدیریت سایت
3 posts of the member's 75 posts (4.00%)
3

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

انتقادات و پیشنهادها
9 posts of the board's 210 posts (4.29%)
4.29%
مدارهای الکترونیک صوتی
5 posts of the board's 157 posts (3.18%)
3.18%
بحث آزاد
17 posts of the board's 618 posts (2.75%)
2.75%
مدیریت سایت
3 posts of the board's 165 posts (1.82%)
1.82%
منبع تغذیه و شارژر
7 posts of the board's 396 posts (1.77%)
1.77%
طراحی و ساخت مدار چاپی(PCB)
2 posts of the board's 156 posts (1.28%)
1.28%
پردازش تصویر و سیگنال
1 posts of the board's 80 posts (1.25%)
1.25%
کدهای برنامه نویسی رباتها
1 posts of the board's 114 posts (0.88%)
0.88%
مدارهای الکترونیک نوری
3 posts of the board's 375 posts (0.80%)
0.80%
پروژه های عملی روباتیک
2 posts of the board's 252 posts (0.79%)
0.79%