انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

آمار عمومی - Abolfazl Akbari

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
2 ساعت و 39 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
14 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
9 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  0
 • 0 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 0 posts (0%)
  7
 • 0 posts (0%)
  8
 • 2 posts (14%)
  9
 • 1 posts (7%)
  10
 • 0 posts (0%)
  11
 • 6 posts (43%)
  12
 • 1 posts (7%)
  13
 • 1 posts (7%)
  14
 • 0 posts (0%)
  15
 • 1 posts (7%)
  16
 • 1 posts (7%)
  17
 • 1 posts (7%)
  18
 • 0 posts (0%)
  19
 • 0 posts (0%)
  20
 • 0 posts (0%)
  21
 • 0 posts (0%)
  22
 • 0 posts (0%)
  23

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

منبع تغذیه و شارژر
4 posts of the member's 14 posts (28.57%)
4
پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان
3 posts of the member's 14 posts (21.43%)
3
موتورها
2 posts of the member's 14 posts (14.29%)
2
ماژول ها و شیلدها
2 posts of the member's 14 posts (14.29%)
2
مدارهای الکترونیک صوتی
2 posts of the member's 14 posts (14.29%)
2
مدارهای الکترونیک نوری
1 posts of the member's 14 posts (7.14%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

مدارهای الکترونیک صوتی
2 posts of the board's 156 posts (1.28%)
1.28%
منبع تغذیه و شارژر
4 posts of the board's 398 posts (1.00%)
1.01%
ماژول ها و شیلدها
2 posts of the board's 249 posts (0.80%)
0.80%
مدارهای الکترونیک نوری
1 posts of the board's 364 posts (0.27%)
0.27%
پاسخگویی و رفع نیاز مشتریان
3 posts of the board's 1209 posts (0.25%)
0.25%
موتورها
2 posts of the board's 1264 posts (0.16%)
0.16%