موتورها

موضوع

(1/36) > >>

[1] موتور مناسب برای وزن ۱۰ کیلو

[2] کنترل چپگرد راستگرد موتور dc با joystick

[3] تبدیل دریل برقی 3000 دور ب مینی دریل 30000 دور

[4] تشخیص نوع موتور

[5] چه موتوری برای ربات چهار چرخ 200 کیلویی لازمه

[6] درایور سروو موتور

[7] سروموتور

[8] ربات کنترلی

[9] موتور و گیر بکس و چرخ مورد نیاز برای رباتی بسیار قدرتمند و سریع حدود 3 کیلوگرم.

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version