پروژه های عملی روباتیک

موضوع

(1/6) > >>

[1] انتخاب دوربین بینایی ماشین

[2] ربات داروساز و داروفروش

[3] ترانزیستور

[4] رباتیک و مکاترونیک

[5] قطره چکان برقی

[6] درخواست برد کارکرده - پروژه دانشگاهی تحقیقاتی

[7] استفاده صحیح از دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

[8] درخواست مدار عملی فرستنده تصویر و صدا (تلویزیون)

[9] ربات مسیر یاب با 35 سنسور به همراه برنامه

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version