مسابقات رباتیک

موضوع

(1/5) > >>

[1] مسابقات رباتیک

[2] مسابقات رباتیک فصل خاص و زمان مخصوصی داره

[3] دومین دوره مسابقات آزاد بارمان کاپ دانشگاه اصفهان

[4] سومین دوره المپیاد علم وفن

[5] هشتمین دوره مسابقات کشوری رباتیک تکنوکاپ 27 فروردین ماه 1395اصفهان

[6] نتايج هشتمين دوره مسابقات كشوري رباتيك تكنوكاپ

[7] دوربین وایرلس مناسب

[8] دوربین آنالوگ

[9] مسابقات روباتهای جنگجو ...سنگین وزن سطح پیشرفته

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version