پروژه های آردوینو

موضوع

(1/5) > >>

[1] ماژول rf

[2] مشکل در کار با LCD کاراکتری در آردوینو

[3] کنترل ال ای دی با تعداد زیاد

[4] ساخت آونگ معکوس

[5] سیستم جدیدی که عکس العمل افراد راهنگاه تماشای فیلم پیش بینی می کند

[6] راهنمایی در مورد ساخت ربات انسان نمای ساده

[7] راهنمایی در مورد ساخت دزدگیر خودرو

[8] اتصال سنسورهای مشابه به arduino uno

[9] استفاده از اردینو برای دیکد کردن دوربین ahd

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version