ماژول ها و شیلدها

موضوع

(1/8) > >>

[1] ماژول ضبط و پخش صدا ISD1820

[2] المان خنک کننده

[3] هیت سینک انتقال حرارت مناسب برای بردهای NanoPi NEO

[4] ماژول هوشمند لامپ

[5] Arduino Mega 2560 – برد توسعه آردوینو مگا ۲۵۶۰

[6] رگلاتور

[7] ماژول دوربینهای دوربین های تشخیص

[8] باسلم در مورد دوربین تشخیص هجسام ومازول ان

[9] کاربرد ماژول با کد0902027

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version