قطعات مکانیکی ربات

موضوع

<< < (9/9)

[1] چرخ

[2] نصب انکودر قبل از گیر بکس

[3] آیا چیزی مثل فنر الکتریکی داریم؟

[4] سوال برای چرخدنده

[5] ساخ چرخ هرز گرد

[6] چرخ بلبرینگ دار

[7] چرخدنده

[8] بازو

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[*] صفحه قبلی

Go to full version