نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!

موضوع

(1/7) > >>

[1] نصب نشدن درایور مبدل USB به سریال TTL تراشه PL2303

[2] خطا هنگام نصب درایور usb به سریال PL2303

[3] گم کردن دفترچه راهنما

[4] مشکل در کار با سنسور MLX90614 برای دما

[5] ماژول راه انداز SIM800F

[6] راه اندازی lcd گرافیگی با درایو st7920 در بسکام

[7] راه اندازی lcd گرافیکی با درایو st7920 در محیط بسکام

[8] راه اندازی ماژول مادون قرمز تک کانال

[9] حرکت دادن وسیله نقلیه با استپ موتور

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version