نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!

موضوع

(1/7) > >>

[1] ماژول ها در سیستم های تعبیه شده

[2] گم کردن دفترچه راهنما

[3] مشکل در کار با سنسور MLX90614 برای دما

[4] ماژول راه انداز SIM800F

[5] راه اندازی lcd گرافیگی با درایو st7920 در بسکام

[6] راه اندازی lcd گرافیکی با درایو st7920 در محیط بسکام

[7] راه اندازی ماژول مادون قرمز تک کانال

[8] حرکت دادن وسیله نقلیه با استپ موتور

[9] رله چهارکانال بی سیمtuoxin

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version