نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!

موضوع

<< < (2/7) > >>

[1] رله چهارکانال بی سیمtuoxin

[2] عدم کارکرد برد استراق سمع fm

[3] کیت رباتیک

[4] avr jtag ice

[5] گیرنده و فرستنده ۱۲ کانال

[6] مشخصات فیش نری

[7] نحوه ی کار با منبع تغذیه

[8] مدار قطع وصل زمان دار

[9] ماژول ضبط صدا

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

[*] صفحه قبلی

Go to full version