میکروکنترلر AVR

موضوع

(1/19) > >>

[1] lcd 4*40

[2] ساخت دستگاه هشدار قطع برق با استفاده از ماژول sim800l

[3] راهنمایی و توضیحات در باره برنامه ساعت

[4] میکروی AVRی با دو رابط USART ؟

[5] ارتباط ۲ سنسور mpu 6050 ازتریق پروتکل I2C به میکرو

[6] NXP141 پروگرمر

[7] مشکل در پروگرم کردن با uMKII

[8] تفاوت ATmega32 و ATmega32A

[9] مشکل پروگرام کردن avr از طریق isp

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version