شاخه الکترونیک > تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی

واژه ی APO در ولتمتر ها به چه معنی هست ؟

(1/1)

armcore11:
واژه ی APO که در کنار دکمه ی POWER نوشته شده به چه معنی هست ؟

محمد پورخلیلی:
یعنی خودکار خاموش میشه
AUTO POWER OFF

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version