شاخه الکترونیک > تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی

اسپری های کاربردی در صنعت الکترونیک

(1/1)

مسئول فنی:
اسپری های کاربردی در صنعت الکترونیک

در این نوشته به معرفی چهار نوع اسپری مختلف که در تعمیرات و ساخت بوردهای الکترونیکی کاربرد فراوان دارند، پرداخته می شود. امروزه اسپری های مختلفی در بازارهای قطعات الکترونیک وجود دارد که آشنایی با کابرد آن ها می تواند در تعمیرات و ساخت و راه اندازی بوردهای الکترونیکی بسیار کمک کننده باشند. برخی از این اسپری ها کاربرد تمیزکنندگی، برخی کابرد محافظت کنندگی و برخی کاربرد سرد کنندگی دارند!

اسپری های تمیز کننده خشک

این اسپری های خشک هم برای تمیز کردن و هم برای رفع اشکال قطعات به کار می روند. کاربرد این اسپری ها در تمیز کردن بوردهای الکترونیکی، تمیز کردن و رفع اشکال انواع سوئیچ ها، تمیز کردن و رفع اشکال انواع اتصالات الکترونیکی و کانکتورها و افزایش هدایت الکتریکی آن ها می باشد. این اسپری ها بعد از استفاده اثر چرب کنندگی ندارند و محل اسپری شده را تمیز می کنند.


اسپرهای روان کننده و محافظ چرب

این اسپری ها برای روان سایزی حرکت قطعات و همچنین ایجاد یک لایه محافظ چرب برای جلوگیری از اکسید شدن فلزات می باشد. این اسپری ها در روان سازی کلید و سوئیچ ها، انواع موتور و وسایل متحرک و غیره به کار می رود و باعث جلوگیری از به وجود آمدن اکسید و زنگ زدگی قطعات و محل اتصال آن ها می گردد.


اسپری پلاستیک شفاف محافظ

این اسپری ها پس از خشک شدن، یک لایه شفاف محافظ پلاستیکی ایجاد می کنند که جهت عایق کردن مدارهای الکترونیکی در برابر شرایط آب و هوای مرطوب، ایزوله کردن مدار و جلوگیری از لرزش قطعات الکترونیکی می باشد. این اسپری برای محافظت و افزایش طول بوردهای الکترونیکی بسیار موثر می باشد.


اسپری سرد کننده

یکی از کاربردهای اسپری خنک کننده، یافتن قطعه ای از مدار است که گرم شدن آن باعث از کار افتادن یا بد کار کردن مدار می شود. با استفاده از این اسپری می توانید قطعات گرم شده را یکی یکی خنک کرده و تاثیر آن را بر عملکرد مدار مشاهده کنید. همچنین می توان از این اسپری برای سرد کردن قطعات و بررسی عملکرد مدار در دماهای پایین استفاده کرد. مشخصات و پارامترهای قطعات در دماهای مختلف تغییر می کند. این تغییرات می تواند حتی موجب از کار افتادن مدار گردد به طوری که ممکن است مداری که در دمای اتاق به خوبی کار می کند، در صورتی که در فصل زمستان در محیط باز قرار داده شود به خوبی کار نکند. در طراحی مدارها لازم است که به محیط مورد استفاده از مدار و دمای آن توجه شود و در صورتی که لازم است مداری در دماهای پایین کار کند، در هنگام طراحی به پارامترهای قطعات در دمای پایین توجه و بر اساس آن ها طراحا انجام شود. همچنین پس از طراحی بهتر است که با استفاده از روش های موجود مثل استفاده از اسپری خنک کننده، دمای قطعات کاهش داده شود و عملکرد مدار بررسی شود.

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version