شاخه رباتیک > قطعات مکانیکی ربات

اچار کوپلینگ

(1/1)

Jaafari:
سلام و احترام!
جهت تغیر قطر سوراخ کوپلینگ های صلب، از چه آچاری باید استفاده کنیم؟

مسئول فنی:
آچار آلن

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version