شاخه الکترونیک > تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی

شناسایی نشدن پروگرامر

<< < (2/2)

mgh1552:
از ویندوز 8 استفاده میکنم بله چراغ سبز روشن میشود

مسئول فنی:
روی چند سیستم دیگه هم این پروگرامر را امتحان کنید و در صورتی که اطمینان پیدا کردید پروگرامر در زمانی که به دست شما رسیده مشکل داشته با پشتیبانی برای مرجوع کردن محصول صحبت کنید

کنترل

[0] صندوق پستی

[*] صفحه قبلی

Go to full version