شاخه الکترونیک > نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!

راه اندازی ماژول مادون قرمز تک کانال

(1/1)

Nimanik:
تو توضیحات شما اومده سیم مشکی و زرد به وسیله برقی و سیم مشکی وقرمز به برق شهر،این ماژول ۳تا سیم داره چه طوری لطفا توضیح دهید

مسئول فنی:
سیم مشکی نول هست که به صورت مشترک استفاده میشود.

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version