شاخه رباتیک > آموزش رباتیک

ds1307

(1/1)

Alish923:
IC ds1307 چیست؟
ایا قابل برنامه ریزی است؟

مسئول فنی:
این آی سی یک آی سی RTC هست که میتوان با پروتکل I2C با آن ارتباط برقرار کرد و ساعت و تاریخ را از آن خواند و یا در آن تنظیم کرد

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version