شاخه رباتیک > آموزش رباتیک

LCD کارکتری ۱۶*۲

(1/1)

Alish923:
چه کدی وجود دارد که می تواند فقط یک خط از lcd را پاک کند؟

مسئول فنی:
در کد ویژن و برای ال سی دی 2*16 میتوانید با تابع (lcd_gotoxy(0,1 به خط مورد نظر رفته و با نوشتن چند اسپیس با تابع lcd_putsf("                ")l سطر را خالی و مجددا با تابع (lcd_gotoxy(0,1 به ابتدای سطر برگشت

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version